Bij remedial teaching (RT) is het doel van de behandeling om het leerproces te herstellen of verbeteren door gespecialiseerde hulp. De remedial teacher is geen oefenjuf maar opgeleid om rekenonderdelen anders te onderwijzen waardoor het hopelijk wel lukt. Er wordt handelingsgericht en oplossingsgericht gewerkt. Dit betekent dat de begeleiding maatwerk is, gericht op de individuele leerling waar rekening wordt gehouden met zijn/haar denk- en leerstijlen en interesses. Dit bevordert de behandeling voor de leerling.

 

Informatie voor ouders

 

Opbouw van een sessie

 

Begeleiding op school

 

Informatie voor kinderen

 

Informatie voor scholen