Toestemming en recht op informatie

 

De remedial teacher heeft het recht relevante informatie op te vragen bij bijvoorbeeld de leerkracht of de school van het kind. Dit uiteraard altijd na vooraf schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Indien de ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid voor het elkaar informeren bij de ouders zelf.