Privacyverklaring

 

In het licht van de nieuwe wetgeving rondom privacy rechten wil ik u hierbij informeren over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens  verwerkt worden binnen het bedrijf.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Steen voor Steen Beter Rekenen, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan Steen voor Steen Beter Rekenen verstrekt. Vandaar dat het contactformulier vrij beknopt is opgesteld. Verdere informatie kan in een persoonlijk gesprek worden toegelicht.

 

Steen voor Steen Beter Rekenen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

Waarom Steen voor Steen Beter Rekenen gegevens nodig heeft

Steen voor Steen Beter Rekenen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen of informeren met betrekking tot de voortgang van uw kind.

 

Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om te factureren.

 

Hoe lang Steen voor Steen Beter Rekenen deze gegevens bewaart

Steen voor Steen Beter Rekenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de gestelde doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Steen voor Steen Beter Rekenen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Steen voor Steen Beter Rekenen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Steen voor Steen Beter Rekenen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Steen voor Steen Beter Rekenen heeft Google geen toestemming gegeven om via Steen voor Steen Beter Rekenen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar linda@steenvoorsteenbeterrekenen.nl.  Steen voor Steen Beter Rekenen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In principe komen er op de website, internet geen persoonlijke gegevens terecht, behalve het contactformulier.  De overige gegevens staan op een zakelijke persoonlijke computer.

 

Beveiligen

Steen voor Steen Beter Rekenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Steen voor Steen Beter Rekenen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Steen voor Steen Beter Rekenen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Steen voor Steen Beter Rekenen op via linda@steenvoorsteenbeterrekenen.nl.

www.steenvoorsteenbeterrekenen.nl is een website van Steen voor Steen Beter Rekenen en is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Beukenlaan 113, 2665 DW Bleiswijk     
Vestigingsadres: als hierboven genoemd    
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70235457

Telefoon: 0620357747
E-mailadres:  linda@steenvoorsteenbeterrekenen.nl