Opbouw van een sessie

 

Uw kind wordt één of twee keer per week begeleid. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten.

 

Start:

Huiswerk nabespreken, spel/oefening gericht op het geleerde vorige keer

Instructie – hier wordt nauw aangesloten op het niveau van het kind en wordt een volgende stap gezet om opnieuw te leren. Hier wordt doelgericht gewerkt aan leer strategieën. Deze worden vervolgens ingeoefend en geoefend. De rest van het oefenwerk wordt in de vorm van huiswerk gedaan.

 

Tijdens:

Er wordt steeds goed gekeken naar het gevoel van vertrouwen en plezier om zo ook rekenangst te helpen verminderen.

 

Slot:

Afhankelijk van de leerling en zijn interesses wordt er een bv. een spel gespeeld.

 

NB: Het beste voor uw kind is dat we zoveel mogelijk samenwerken met de school, en proberen aan te sluiten bij het onderwijs op school. Dit maakt het voor de leerkracht ook makkelijker om verder te gaan met uw kind na de behandeling. Ik heb hiervoor wel uw toestemming nodig om contact te leggen met de school.

 

Locaties voor begeleiding

 

- Individueel in RT-praktijk, huiselijke sfeer gelegen aan de bosrand van Bleiswijk.

- Individueel op school, met toestemming van school.

- Individueel eigen huis – in overleg.

- Via onderwijsarrangementen vanuit de onderwijspraktijk.

 

Materialen in de practijk: