Informatie voor ouders

 

Hoe we dit bereiken is door de volgende fases te doorlopen:

 

Kennismakingsgesprek

Hier kunt u uw verwachtingen en ik de mogelijkheden van de begeleiding uitspreken.

 

Intakefase

Besluit u om verder te gaan met de begeleiding dan volgt een intakegesprek. Van tevoren krijgt u een intakeformulier mee die u thuis en eventueel met de leerkracht kunt invullen. Hier wordt informatie verzameld over uw kind binnen de school- en thuissituatie. Neemt u bij dit gesprek zoveel mogelijk relevante schoolgegevens mee. Denk hier aan schoolgegevens zoals Cito uitslagen, methodetoetsen, bestaande handelingsplannen. Met deze gegevens kunnen we een hulpvraag vaststellen.

 

Onderzoeksfase

De begeleiding moet zo nauw mogelijk afgestemd worden op het niveau/probleem van de leerling. Hiervoor zijn de bovengenoemde gegevens handig om dubbel werk te voorkomen. Waar dit niet mogelijk is of onvoldoende informatie biedt, vindt er in de praktijk verder onderzoek plaats.

 

Begeleidingsfase

Met de verkregen gegevens wordt er een plan van aanpak opgesteld. Deze omschrijft op welke wijze de leerling begeleid zal worden de komende tijd. De meest ideale situatie is dat er aansluiting kan plaatsvinden met schoolwerk. Hier hoort dan ook overleg met school bij.

 

Evaluatie

Na het afgesproken termijn, of zoals beschreven in het plan van aanpak, zal er een evaluatie plaatsvinden, meestal in de vorm van een toets of relevante schoolgegevens. Dit bepaalt vervolgens de afsluiting of bijstelling van de begeleiding.

 

Einde van de begeleiding

Na afloop van de begeleiding krijgt u een eindverslag mee waar eventuele tips en verdere begeleidingsadviezen in staan.